maandag, 22. oktober 2007 - 20:33

Eerste toenadering tussen nabestaanden van Srebrenica en Dutchbatters

Westerbork

Zowel de Dutchbatters als het Herinneringscentrum Kamp Westerbork als organisator van de terugkeerreis naar Srebrenica zijn tevreden over de resultaten van het bezoek aan Bosnië-Herzegovina. Het gesprek met woordvoerders van verenigingen die de nabestaanden vertegenwoordigen, verliep aanvankelijk, voor het oog van vele camera’s, moeizaam.

Maar in een tweede gesprek, gevoerd in een kleinere groep en zonder aanwezigheid van journalisten, was de atmosfeer beter en was het mogelijk om nadere afspraken te maken over enkele concrete vervolgactiviteiten.

Zo zijn de deelnemers aan de reis bereid om concrete vragen die overlevenden hebben over specifieke voorvallen voor te leggen aan andere Dutchbatters. De nabestaanden vinden het van belang dat hun verhaal in Nederland verder verteld wordt, ook door de Dutchbatters; artikelen naar aanleiding van het bezoek zullen in het Bosnisch vertaald worden.

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en IKV Pax Christi zullen, op verzoek van de overlevenden , de mogelijkheid onderzoeken om als vervolg op de gesprekken in Srebrenica een bredere bijeenkomst in Nederland te organiseren, met méér Dutchbatters en met een stevige en afgewogen delegatie uit Bosnië-Herzegovina. Diverse overlevenden nodigden de Dutchbatters uit om volgend jaar deel te nemen aan de herdenking van de val van Srebrenica, op 11 juli 2008, en activiteiten die daaraan voorafgaan. IKV Pax Christi is bereid om een rol te spelen in de voorbereiding en ondersteuning indien Dutchbatters aan deze activiteiten willen deelnemen.

Enkele overlevenden reageerden heftig en negatief op de aanwezigheid van de Dutchbatters. Maar velen, vooral overlevenden die de afgelopen jaren naar Srebrenica zijn teruggekeerd, heetten hen welkom en toonden begrip om deel te nemen aan deze beladen terugkeerreis.

De manier waarop de Dutchbatters hun respect betuigden aan de slachtoffers van de val en overlevenden, maakte indruk op velen. Een aantal Dutchbatters benadrukten nogmaals dat zij tijdens de val van Srebrenica alles gedaan hebben wat ze konden doen. Door enkele Dutchbatters werd er ook gesproken over communicatieproblemen, informatie die door de Dutchbatleiding niet serieus werd genomen en problematische omgang met de Bosnische moslims. Overlevenden en Dutchbatters concludeerden dat zij voor een deel dezelfde vragen hebben, ten aanzien van militaire leidinggevenden en degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen.
Provincie:
Tag(s):