donderdag, 15. november 2007 - 14:10

Elf kandidaten voor burgemeestersfunctie Den Haag

Den Haag

Voor de burgemeestersvacature van de gemeente Den Haag (circa 475.500 inwoners) hebben zich elf sollicitanten gemeld bij de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.

De kandidaten, onder wie één vrouw, variëren in leeftijd van 17 tot 59 jaar.

De verdeling over de politieke partijen is als volgt: twee kandidaten zijn lid van het CDA, twee zijn lid van de VVD, één is lid van de PvdA en één is lid van D66. Onder de kandidaten bevinden zich voorts vijf jongeren, die gevolg hebben gegeven aan de oproep van de Jonge Socialisten om te solliciteren.

In december 2007 voert de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, gesprekken met kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Den Haag is samengesteld. Op basis van de op 18 oktober 2007 vastgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over de voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koningin, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting 1 april 2008 in functie treden.
Provincie:
Tag(s):