dinsdag, 11. september 2007 - 20:38

Extra ligplaatsen voor de winter

Assen

Het aantal ligplaatsen voor schepen in de winterperiode is vanaf komend seizoen uitgebreid in Drenthe. Met deze aanpassing komt de provincie tegemoet aan de wens van de bootbezitters die om meer mogelijkheden voor winterstalling vroegen. Voor de winterperiode zijn een aantal locaties in de provincie aangewezen waar men in de winter, van 1 november tot 1 april, ligplaats mag nemen zonder daarvoor een ontheffing te hoeven aanvragen.

Bootbezitters kunnen volstaan met een melding. Het liggeld bedraagt 100 euro voor de hele winterperiode. Tot nu toe moesten bootbezitters een ontheffing aanvragen. Op verschillende plaatsen zijn plannen voor recreatieve havenvoorzieningen, maar die zijn op korte termijn niet gereed.

Het nieuwe ligplaatsbeleid past in de ontwikkelvisie voor een samenhangende recreatietoervaart in Noordoost Nederland en de aangrenzende Duitse regio. In 2002 en 2003 stelde de provincie nieuw beleid op dat mede was gericht om ongewenst aanmeren tegen te gaan. Sinds de inwerkingtreding zijn circa 70 onbeheerde of slecht beheerde boten uit provinciale vaarwegen verwijderd of door eigenaren weggehaald.
Provincie:
Tag(s):