vrijdag, 28. september 2007 - 20:05

Extra nazorg voor volwassen ex-gedetineerden

Tilburg

De nazorg voor volwassen ex-gedetineerden moet beter op de persoonlijke situatie afgestemd worden. Het college van B&W wil daarom een bedrag van maximaal 700.000 euro tot eind 2008 inzetten om zorg op maat in te kopen. Hierbij wordt vooral gedacht aan verschillende vormen van begeleide huisvesting.

"We willen herhaling van strafbare feiten voorkomen", aldus wethouder Gon Mevis (sociale zaken). "Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan huisvesting, inkomen en arbeid of dagbesteding en zorg belangrijke factoren zijn voor overlastgevend en crimineel gedrag. We zetten vooral in op verschillende vormen van begeleide huisvesting. Ook besteden we het geld aan schuldsaneringshulp, psychiatrische hulp en verslavingshulp." Met het geld dat het college wil investeren, kan aan ongeveer 60 personen extra nazorg geboden worden.

De extra nazorg zal niet bestaan uit een fysiek 'nadetentiehuis' zoals eerder aangekondigd in de gemeentebegroting. De achterliggende problematiek van deze doelgroep is heel divers is en niet op te lossen in één opvangcentrum. Burgemeester Ruud Vreeman (veiligheid): "Door het goed functioneren van het veiligheidshuis en tal van maatregelen die
op basis van de adviezen van de commissie Fijnaut zijn genomen is er al behoorlijk wat resultaat geboekt op het gebied van veiligheid. Nazorg voor ex-gedetineerden is een essentiële invulling van de preventieve maatregelen die we hebben aangekondigd. We maken al een nieuwe voorziening voor jonge ex-gedetineerden met de naam De Sluis. Ook
volwassen ex-gedetineerden kunnen we nu hulp bieden om te voorkomen dat ze terugvallen in hun oude gedrag."
Provincie:
Tag(s):