dinsdag, 20. november 2007 - 14:37

Friesland overhandigt petitie alcoholmisbruik jongeren aan 2e Kamer

Leeuwarden

Overheden, gezondheidszorg en justitie uit Friesland hebben het initiatief genomen tot een petitie voor de Tweede Kamer om het alcoholmisbruik onder de Friese jeugd te ontmoedigen. Op 20 november bood Gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel namens burgemeesters, het arrondissementsparket, politie Fryslân, hulpverleningsdienst Fryslân, kinderartsen uit Friesland en Gedeputeerde Staten de petitie aan de Algemene Kamercommissie Jeugd en Gezin aan.

De Friese afvaardiging roept de Tweede Kamer in de petitie op om zich in te zetten voor maatregelen waarmee het alcoholgebruik onder jongeren beperkt kan worden. Zij vragen de Tweede Kamer daar bij de minister van Jeugd en Gezin op aan te dringen. De petitie richt zich op preventie en voorlichting over alcohol, de beperking van verkrijgbaarheid van alcohol en een intensievere inzet van overheden op handhaving en preventie.

Provincie Fryslân werkt samen met gemeenten en betrokken organisaties aan een integraal en provinciebreed plan van aanpak om het alcoholmisbruik onder jongeren te beperken. Dat plan van aanpak is gericht op jongeren tot 25 jaar en richt zich hoofdzakelijk op twee hoofdpunten. Allereerst wil de provincie een onderzoek doen naar oorzaken en feiten: wat is de omvang van het probleem, hoeveel verslaafden zijn er, hoeveel jongeren worden door alcoholvergiftiging opgenomen en hoe ervaren jongeren zelf het probleem. Daarnaast richt het plan zich op de aanpak van sluitingstijden. Daarin spelen gemeenten de belangrijkste rol.

Aandacht minister
Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin bracht in oktober een bezoek aan Fryslân en sprak toen onder andere over het probleem van alcoholmisbruik onder jongeren. Op 28 november wordt het onderwerp in de Tweede Kamer besproken. In het regeerakkoord richt het kabinet zich met name op een inperking van de verkrijgbaarheid van alcohol. Dat wil zij vooral bereiken door strenger toezicht.
Provincie:
Tag(s):