woensdag, 22. augustus 2007 - 15:05

Gedetineerden kunnen paspoort aanvragen in de Geerhorst

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen en de Penitentiaire Inrichting de Geerhorst’ hebben op 20 augustus de samenwerkingsovereenkomst “identiteitskaart aan huis’ ondertekend. Alle gedetineerden van de Geerhorst welke ingeschreven staan binnen de gemeente, kunnen vanaf 1 september 2007 hun aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart indienen in de Geerhorst zelf.

In Nederland moet iedere burger zich altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Bewoners van de Geerhorst hebben vaak niet de mogelijkheid om tijdens hun detentieperiode bij het verlopen van hun identiteitsbewijs persoonlijk een nieuw document in het gemeentehuis aan te vragen. Het is echter wél van groot belang om dit bijtijds te doen. Zodra de gedetineerde bijvoorbeeld in vrijheid wordt gesteld moeten allerlei zaken direct worden geregeld met diverse overheidsinstanties en andere organisaties. Als een ex- gedetineerde echter nog niet over een geldig legitimatiebewijs beschikt, kan dat in de praktijk extra problemen opleveren zoals bijvoorbeeld vertraging bij het aanvragen van een uitkering voor levensonderhoud. De afspraken tussen de gemeente én de Geerhorst moeten dit soort problemen zoveel mogelijk voorkomen.

De samenwerkingsovereenkomst regelt de praktische werkafspraken tussen de gemeente en de Geerhorst. De medewerker van Burgerzaken neemt in de Geerhorst de aanvraag voor een identiteitskaart in ontvangst. De Geerhorst zorgt voor een geldige pasfoto én de betaling van de legeskosten. Een door de gemeente gemachtigde contactpersoon van de Geerhorst haalt naderhand de nieuwe identiteitskaart op bij het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):