donderdag, 30. augustus 2007 - 15:46

Geen kermis op het Oranjeplein Oost-Souburg

Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen heeft besloten om geen vergunning te verlenen voor het houden van een kermis op het Oranjeplein in Oost-Souburg. Uit reacties van veel omwonenden is gebleken dat er geen draagvlak voor de kermis is.

Half augustus hebben B&W omwonenden en ondernemers op het Oranjeplein schriftelijk geïnformeerd over het mogelijk houden van een kermis op het Oranjeplein. Voordat hierover een definitief besluit werd genomen, kregen zij de gelegenheid geboden hun mening aan het college kenbaar te maken.

Uit de reacties die de gemeente heeft ontvangen, is duidelijk geworden dat er onvoldoende draagvlak is voor een kermis op het Oranjeplein. Veel omwonenden verwachten dat de kermis overlast zal veroorzaken en vrezen voor hun nachtrust. Aangepaste sluitingstijden van de kermis en een andere (kleinere) opzet zijn niet mogelijk, omdat de exploitatie van de kermis daarmee in gevaar komt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten geen vergunning te verlenen voor een kermis in Oost-Souburg in 2007. Voor 2008 zullen de mogelijkheden opnieuw worden onderzocht.
Provincie:
Tag(s):