woensdag, 2. mei 2007 - 22:31

Geluidsisolatie-pakketten voldoen aan eisen brandveiligheid

Schiphol

Het Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis) laat sinds september 2006 door TNO de brandveiligheid onderzoeken van isolatiepakketten die zijn gebruikt bij de geluidsisolatie van woningen in de omgeving van Schiphol. De uitkomst van dit onderzoek is dat de isolatiepakketten voldoen aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat woensdag bekendgemaakt.

In de periode 1999-2004 zijn de pakketten door Progis gebruikt bij de isolatie tegen vliegtuiggeluid van ca. 2000 woningen in onder andere de gemeente Zaanstad. Na isolatie van de woningen ontstond bij bewoners ongerustheid over de brandveiligheid van de geluidsisolatiepakketten. Op verzoek van de gemeente Zaanstad en de stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft (BIA) is het brandveiligheidsonderzoek gestart.

TNO heeft de brandvoortplanting van de isolatiepakketten en de weerstand tegen branddoorslag in geschakelde woningen onderzocht en goed bevonden. Bij brandvoortplanting gaat het om de invloed van grote hitte op het materiaal. Bij branddoorslag gaat het erom hoe lang het duurt voordat de brand overslaat naar een naastgelegen woning.

De brandvoortplanting van de isolatiepakketten bleek te voldoen aan klasse 1 tot 2, dit is beter dan de minimaal voorgeschreven klasse 4.

Na onderzoek in geïsoleerde woningen in Assendelft, te weten 20 verschillende type woningen, concludeert TNO dat ook de wijze waarop het geluidsisolatiemateriaal is aangebracht voldoet aan de wettelijke eisen van branddoorslag.

TNO heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de wettelijke eisen voor brandveiligheid op het moment dat het isolatiemateriaal aangebracht werd. Inmiddels bestaat er een nieuwe brandveiligheidstest, waarbij de situatie van een werkelijke brand beter nagebootst wordt.

De voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen, heeft besloten om het geluidsisolatiemateriaal hiermee aanvullend te testen. In mei van dit jaar voert TNO daarom in Rijswijk een aantal brandveiligheidsproeven uit voor de zogenaamde ‘roomcorner test’. Het resultaat van de roomcornertest wordt eind juni verwacht.
Provincie:
Tag(s):