vrijdag, 20. juli 2007 - 10:22

Gemeente gaat zelf Hoendiep uitbaggeren

Groningen

De gemeente Groningen gaat zelf de Scandinavische Havens en de rest van het Hoendiep uitbaggeren. Oorspronkelijk zou de gemeente dit samen met twee waterschappen en de provincie doen. Maar het waterschap Hunze & Aa’s wil geen extra geld steken in het baggeren van slib uit de grachten en kanalen in de stad Groningen. Daarom gaat gemeente de baggerklus zelf afmaken.

De baggerwerkzaamheden in de stad zijn in 2000 begonnen. De bedoeling was om begin volgend jaar alle stadsgrachten en –kanalen uitgebaggerd te hebben. Het grootste deel is al gedaan. De Diepenring, het Eemskanaal, de Noorder-, Zuider-, en Oosterhaven, de vijvers van het Noorderplantsoen en een deel van het Hoendiep zijn bijvoorbeeld al uitgebaggerd. Alleen de drie Scandinavische Havens tussen de industrieterreinen Eemskanaal en Drieborg (de Deense, de Zweedse en de Finse Haven) én het laatste deel van het Hoendiep moeten nog voor de deadline van 31 december worden gedaan. Om dat te kunnen halen is extra geld nodig.

De baggerklus in het Hoendiep (nog zo’n 40.000 m3 slib) en de Scandinavische haven (nog zo’n 80.000 m3 slib) moet wel voor het eind van het jaar zijn afgerond. Dat is belangrijk omdat anders negen ton aan baggersubsidies moet worden terugbetaald. Deze subsidie voor het wegwerken van slib in het Hoendiep en de Scandinavische Haven is toegezegd toen de samenwerking nog bestond. De dienst RO/EZ van de gemeente Groningen verwacht het uitbaggeren van dit laatste deel van de Groningse grachten en kanalen voor januari klaar is.
Provincie:
Tag(s):