vrijdag, 5. oktober 2007 - 15:22

Gevaarlijke stoffen niet gemeld

Vlissingen

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft vrijdag 5 oktober 2007 op de Westerschelde ter hoogte van Vlissingen en Terneuzen twee parate executies opgelegd aan kapiteins van zeeschepen, waarvan de lading met gevaarlijke stoffen niet was gemeld. Beiden dienden een boete van 2250 euro te voldoen. Dit heeft het KLPD vrijdagmiddag gemeld.

Om 11.00 uur controleerde de Waterpolitie, unit Zeeuwse stromen, een zeeschip waarvan de 32-jarige kapitein afkomstig was uit India. Het schip vervoerde in o.a. 39 containers met gevaarlijke stoffen uit zes gevarenklassen. De scheepsagent had deze lading niet gemeld bij de hoofdverkeersleider in Vlissingen.

Om 13.30 uur vond een controle plaats van een zeeschip, waarvan de 53-jarige kapitein afkomstig was uit Oekraïne. Dit schip vervoerde o.a. 5 containers met pesticide en een lege niet ontgaste tank. Ook hier was verzuimd de plaatselijke autoriteiten te informeren.
Provincie:
Tag(s):