vrijdag, 10. augustus 2007 - 11:29

Grauwe Ganzen worden verjaagd in de Uithoornse polder

Uithoorn

De gemeente Uithoorn gaat in samenwerking met Landschap Noord-Holland ingrijpen in de populatie grauwe ganzen in de Uithoornse polder. De ganzen zijn inmiddels qua aantal zo gestegen dat de polder het niet meer aankan.

Het gebied waar ze leven ligt ten zuiden van de woonwijk Meerwijk Oost. Het ingrijpen gebeurt in eerste instantie door het verjagen van wilde grauwe ganzen. Zoveel ganzen zorgen voor plat getrapt en kaal gevreten weiland. De schade aan de natuur in het gebied is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor er steeds minder weidevogels komen. De natuurbeschermingsorganisatie heeft hier als hoofdtaak om de weidevogels te beschermen.

Als de graslanden onbruikbaar worden zullen op termijn de weidevogels helemaal verdwijnen. De ganzen hebben de afgelopen tijd ook ernstige schade aangebracht in de graslanden van de omringende agrariërs in de Uithoornse polder. De schade door de ganzen is nog nooit zo groot geweest als dit jaar.

Weliswaar is natuurgebied Uithoorn een natuurreservaat, maar Landschap Noord-Holland dient rekening te houden met haar buren. Het doel is om de ganzen langere tijd uit de buurt te houden. Dit gebeurt door niet-gericht te schieten. Mocht dit onvoldoende effect hebben dan wordt overwogen om de komende tijd overdag af en toe gericht op ganzen te schieten in het gebied gedurende een aantal weken. Hiervoor wordt een deskundige ingeschakeld met veel ervaring.

Waar of wanneer ganzen verjaagd mogen worden is vastgelegd in het faunabeheerplan van de provincie. De keus was niet eenvoudig en volgend jaar zal het verminderen van de populatie voornamelijk door het voorkomen van uitkomen van broedsels worden bewerkstelligd.
Provincie:
Tag(s):