maandag, 15. oktober 2007 - 13:17

Grootste detentiecentrum in Nederland geopend

Alphen a/d Rijn

In Alphen aan de Rijn heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen vandaag een nieuw detentiecentrum voor vreemdelingenbewaring in gebruik genomen. Het centrum biedt plaats aan maximaal 1300 mannelijke gedetineerden. Dit heeft Justitie maandag 15 oktober bekendgemaakt.

Van de totaal 1300 plaatsen zijn er 900 bestemd voor de reguliere vreemdelingenbewaring. De overige 400 plaatsen zijn bestemd voor vreemdelingen die door een rechter zijn veroordeeld voor een strafbaar feit.

Deze strafrechtelijke vreemdelingen werden tot nu toe in het reguliere gevangeniswezen ondergebracht. Belangrijk voordeel van een centrale locatie voor deze doelgroep is dat hierdoor eenvoudiger tijdens de detentie gewerkt kan worden aan de terugkeer naar het land van herkomst.

Vier luchtplaatsen
Het nieuwe complex beschikt over vier luchtplaatsen, vier sportvelden en twee sportzalen. Daarnaast kunnen de vreemdelingen gebruik maken van de bibliotheek, een multifunctionele gebedsruimte, medische voorzieningen en van een recreatieruimte en eigen keuken op elke afdeling.

Rechtszaal
Het complex krijgt ook een eigen rechtszaal, waar zittingen van de vreemdelingenkamer van de rechtbank kunnen plaatsvinden. Hierdoor hoeven de vreemdelingen niet meer door het hele land naar de rechtbank vervoerd te worden. Het detentiecentrum in Alphen aan de Rijn biedt werk aan circa 650 mensen.
Provincie:
Tag(s):