vrijdag, 14. september 2007 - 19:36

Heeft Leeuwarden een nieuwe burgervader?

Leeuwarden

Drs. F.J.M. (Ferd) Crone is vanmiddag door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Hij is sinds 17 mei 1994 lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.

Ferd Crone is op 19 juli 1954 geboren te Dordrecht. Na zijn HBS-B opleiding heeft hij economie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Hij woont in Heemstede, is gehuwd en heeft drie kinderen. Als lid van de Tweede Kamer is hij financieel woordvoerder en woordvoerder energie en milieu-beleid voor de PvdA-fractie.

De heer Crone heeft de afgelopen 13½ jaar als financieel woordvoerder een zeer breed scala aan maatschappelijke thema’s behandeld, met als hoofdaccenten sociale economie, duurzaamheid en marktordening. Voor zijn kamerlidmaatschap was hij hoofd van de afdeling mondiaal milieubeleid van de directie Internationale Milieuzaken van het Ministerie van VROM en daarvoor was hij beleidsmedewerker economisch en algemeen milieubeleid bij de FNV.

Ook was hij lid van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën.

Als kamerlid was hij niet alleen als financieel woordvoerder actief maar ook als mede-wetgever. Zo diende hij o.a. het initiatiefvoorstel “Toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten� in en samen met een partijgenoot het initiatiefvoorstel “Stilzwijgende verlenging van verzekeringen en internetabonnementen�. Ook was hij tegenstander van de privatisering van Schiphol; de borging van het publieke belang moet volgens de heer Crone immers centraal staan. Voorts wilde hij dat Nederland weer een gouden aandeel zou invoeren om zijn strategisch belangrijke bedrijven te kunnen beschermen tegen een overname door buitenlandse staatsbedrijven of door opkopers die het bedrijf financieel willen kaalplukken.

De voordracht van de gemeenteraad zal in de Ministerraad behandeld worden. Na instemming van de Ministerraad draagt de Minister de kandidaat voor bij de Koningin. Het Koninklijk Besluit maakt de benoeming definitief. Daarna zal de heer Crone in de gemeenteraad worden geïnstalleerd.
Provincie:
Tag(s):