donderdag, 10. mei 2007 - 11:07

Hogere honorering voor Colleges van Bestuur RUG

Groningen

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten om de honorering van de leden van het College van Bestuur te verhogen. De salarissen van de leden van het College van Bestuur van de Groningse universiteit lagen al jaren ruim onder het gemiddelde niveau voor leden van Colleges van Bestuur in Nederland.

De verhoging is per 1 januari 2007 ingegaan. De voorzitter van het College van Bestuur ontvangt na de verhoging een honorering van 171.000 euro per jaar, de Rector Magnificus 163.000 euro en het lid van het College van Bestuur 160.000 euro. De genoemde bedragen bestaan uit belastbaar loon plus de werkgeversbijdrage pensioen/FPU.

In een tijd waarin het niveau van honorering van topbestuurders regelmatig ter discussie staat, moet een incidentele stijging van de honorering transparant zijn. In het jaarverslag van de instelling wordt hierover publiekelijk verantwoording afgelegd. De aanpassing in de richting van wat landelijk gebruikelijk is, is mede met het oog op de nationale en internationale dynamiek waarin universiteiten tegenwoordiger opereren, noodzakelijk en verantwoord.
Provincie:
Tag(s):