zondag, 14. oktober 2007 - 8:25

Hoorn wil drugsproblematiek aanpakken

Hoorn

De gemeenteraad van Hoorn wil samen met de regiogemeenten bij Provincie, Rijk en Europa aandacht vragen voor de problematiek rond het alcohol- en drugsgebruik en suïcide onder jongeren in West-Friesland. Dat is besloten in de gemeenteraadsvergadering van afgelopn week in een raadsbreed aangenomen motie.

Uit een in 2005 uitgevoerd onderzoek naar alcoholgebruik onder jongeren is naar voren gekomen dat West-Friese jongeren tussen de 12 en 19 jaar meer alcohol drinken dan de jeugd in de rest van het land. Ook het drugsgebruik en suïcide onder jongeren zijn zorgwekkend. Dit was aanleiding voor de GGZ West-Friesland om een regionale startbijeenkomst te organiseren. Deze vond eerder dit jaar plaats en resulteerde in het initiatief van de burgemeester van Stede Broec tot oprichting van de stuurgroep Pilot Alcohol, Drugs en Suïcide.

De raad wil een sterk signaal afgeven om snel een gerichte en gecoördineerde integrale aanpak in gang te zetten. De Pilot Alcohol, Drugs en Suïcide wordt regionaal onderschreven en ondersteund voor deze preventieve aanpak. Binnenkort richt de stuurgroep zich tot het Rijk en Europa voor financiële ondersteuning.

De gemeenteraad van Hoorn roept de regiogemeenten op de motie te ondersteunen en het belang van de pilot te onderstrepen. Door een krachtig gezamenlijk signaal af te geven wordt door de gemeenten in West-Friesland het belang van subsidie vanuit het Rijk, Europa dan wel de provincie benadrukt.
Provincie:
Tag(s):