dinsdag, 19. juni 2007 - 22:58

Informatiebord bij gemalen Tollebeek

Tollebeek

Waterschap Zuiderzeeland heeft bij de ondergemalen de Fuut en de Rietgors nabij Tollebeek een informatiebord geplaatst. Op het bord is te zien wat de ondergemalen betekenen voor het watersysteem rondom Tollebeek. Het bord is onderdeel van het Rondje Tollebeek, een wandelroute rond Tollebeek die ontwikkeld is in het kader van 50 jaar Tollebeek. Vrijdag is het ook nog eens de dag van het water.

Om de diepliggende Noordoostpolder droog te houden, zet Waterschap Zuiderzeeland drie gemalen in: het gemaal Vissering te Urk, het gemaal Buma te Lemmer en het gemaal Smeenge te Kraggenburg. Enkele delen van de Noordoostpolder liggen zo laag, dat het normale waterpeil
eigenlijk nog te hoog is. Daar wordt onderbemaling toegepast. Dat wil zeggen dat het peil daar nogmaals 0,50 m wordt verlaagd.

Nabij Tollebeek bevinden zich twee ondergemalen, genaamd de Rietgors en de Fuut. Elk gemaal is voorzien van twee open schroefpompen. Door middel van een duiker, die voorzien is van een schuif, kunnen de gebieden van de Rietgors en de Fuut desgewenst met elkaar in verbinding worden gebracht. De gemalen kunnen elkaar dus helpen met het wegpompen van overtollig water.
Provincie:
Tag(s):