zondag, 17. juni 2007 - 7:31

Inspraakavond Golfodrome

Amstelveen

Dinsdag 3 juli wordt er een inspraakavond gehouden in het Raadhuis. Onderwerp is het nieuw aan te leggen golfcomplex, het Golfodrome. De avond begint om 17.30 uur en zal ongeveer tot 20.00 uur duren.

Op deze avond licht de gemeente de plannen en procedures voor het golfcentrum toe en biedt u de gelegenheid om uw reactie te geven.

Op dinsdag 12 juni 2007 heeft het college van B en W besloten het plan van Loogman Vastgoed BV voor een Golfodrome met negen holes golfbaan vrij te geven voor participatie.

Op 16 april 2007 heeft Loogman Vastgoed BV twee aanvragen voor een bouwvergunningen ingediend. De eerste aanvraag betreft een hoofdgebouw voor een golfbaan met de daarbij behorende bijgebouwen, greenkeepersloods + ballenopslag, afslaghutten, twee schuilhutten en een trafo in het noordoostelijk deel van de Bovenkerkerpolder te Amstelveen. De tweede aanvraag betreft 21 lichtmasten van 18 meter (rondom de driving range van het Golfodrome), twee lichtmasten van 15 meter (op het parkeerterrein) en negen lantaarns (langs de toegangsweg).

Wilt u uw reactie geven?
Voordat de gemeenteraad zal beslissen over het MER en de artikel 19, lid 1 WRO-procedure kunt u kennis nemen van de plannen en kunt u schriftelijk uw reactie indienen. U kunt uw reactie richten aan het gemeentebestuur, t.a.v. afdeling ROP, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De participatieperiode duurt twee weken en loopt van 20 juni tot en met 4 juli 2007. Alle stukken omtrent het golfcentrum liggen in deze periode ter inzage in het Raadhuis bij de balie Bouwen en in de Bibliotheek aan het Stadsplein.
Provincie:
Tag(s):