zondag, 9. september 2007 - 10:39

Kustwerken niet terug op school in Loppersum

Loppersum

In een Kort Geding heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen omtrent het terugplaatsen van kunstwerken bij een basisschool in Loppersum. De gemeente heeft in 1985 aan eisers, verenigd in het Vormgeverskollektief VOKO Lichen, een BKR-opdracht verstrekt tot het inrichten van het plein uiteindelijk bestaande uit 11 kunstobjecten en een bestratings- en beplantingsplan. Dit plein is nu opnieuw ingericht en om deze herinrichting mogelijk te maken heeft gedaagde de kunstobjecten in 2005 zonder overleg met de kunstenaars verwijderd.

Na diverse gesprekken en een briefwisseling tussen partijen hebben zij in 2006 overeenstemming bereikt over een aan eisers te verstrekken opdracht voor het herplaatsen van de desbetreffende kunstwerken. Begin dit jaar is het ontwerp door eisers aan de gemeente overhandigd. Uitvoering van het plan is door hen begroot op EUR 170.000,--. Dit plan wordt voor de gemeente onuitvoerbaar geacht vanwege de hoge kosten en omdat het kader van de opdracht te buiten is gegaan.
Provincie:
Tag(s):