vrijdag, 28. september 2007 - 12:05

Leeuwarden krijgt 8 meter hoge fietsbrug

Leeuwarden

Tijdens de informatiebijeenkomst van gisteravond over de komst van een fietsbrug of een tunnel bij het Oostergoplein heeft het college zijn voorkeur voor een fietsbrug uitgesproken. De aspecten sociale veiligheid, kosten en risico’s, gebruikersgemak en de wens om het Oostergoplein als entree van de stad te accentueren zijn hierin zwaarwegende factoren.

Het Oostergoplein is het drukste plein in Leeuwarden, wat betreft fietsverkeer. Dagelijks passeren nu zo’n 2500 fietsers het plein. Door de komst van de nieuwe woonwijk, de Zuidlanden wordt de route nog belangrijker en daardoor nog drukker. Berekeningen geven een toename van het fietsverkeer aan. Naar verwachting zal het hier 3,5 – 4 keer zo druk worden. Dit gaat ten koste van de doorstroom van het autoverkeer.

In totaal word de brug ongeveer 8 meter hoog. Een brug kost € 9,9 mln, een tunnel € 12,1 mln. Het nadeel van een brug is de zichthinder die ontstaat voor een aantal direct omwonenden.

Als de Raad instemt met de voorkeur van het college wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor architecten. In het voorjaar van 2008 zijn de ontwerpen bekend en wordt het mooiste ontwerp gekozen. In 2009 zal begonnen worden met de aanleg van de gemaakte keuze.
Provincie:
Tag(s):