donderdag, 14. juni 2007 - 15:59

Maastrichtse coffeeshops naar drie ‘CoffeeCorners’ aan stadsrand

Maastricht

De verenigde coffeeshopbranche en de gemeente Maastricht hebben een akkoord bereikt over de verplaatsing van 8 coffeeshops (van de 15) naar de randen van de stad. Het voorstel voor het realiseren van deze drie ‘CoffeeCorners’ wordt op 26 juni besproken in de gemeenteraad.

In dit voorstel is tevens voldaan aan een raadsbrede wens om nog dit jaar met de werkzaamheden te starten voor een aantal tijdelijke voorzieningen. Door deze verplaatsing kan de overlast beter worden beheerst, op zowel de nieuwe als de blijvende locaties.

CoffeeCorner ‘Köbbesweg’: De twee cannabisboten aan de Wilhelminakade (Mississippi en Smokey), alsmede de Smurf uit de Hoogbrugstraat gaan naar de Köbbesweg, nabij de A2. Ze komen aan de noordkant van de weg te liggen ter hoogte van het populierenbos dat eigendom is van WZL. Met WZL is een principeovereenkomst bereikt over het gebruik van het terrein. Er zal nieuwbouw gepleegd worden.

CoffeeCorner ‘de Veyestraat’: Cool Running (Brusselsestraat), Blue Dream (Scharnerweg) en Slow Motion (Bourgognestraat) gaan naar de Francois de Veyestraat 9-11 (voormalig KPN-gebouw). Het gebouw is in eigendom van de gemeente, en kan verbouwd worden ten behoeve van de CoffeeCorner.

CoffeeCorner ‘Brusselseweg’: Black Widow (Bosscherweg) en Fantasia (St. Annalaan) gaan naar de Brusselseweg, tegen de spoordijk.

De verplaatsing van de Slow Motion was oorspronkelijk niet opgenomen in het spreidingsplan. Gelet op de uitdrukkelijke wens van de raad is besloten om Slow Motion ook te verplaatsen.

De kosten van de verplaatsingen, verbouwingen, nieuwbouw en aanpassingen in de infrastructuur worden volledig gedragen door de Maastrichtse coffeeshopbranche.

Voor de realisering van de CoffeeCorners wordt een bestemmingsplanprocedure gevolgd, en daarin komen alle bewoners, buurten, bedrijven en andere belanghebbenden uitgebreid aan het woord. Overlegpunten: handhavingsprioriteiten, randvoorwaarden, overlastbestrijding, inrichting van de CoffeeCorners.

De ervaring van het stadsbestuur is dat niet alleen het maatschappelijk draagvlak, maar vooral ook de kwaliteit van een plan aanzienlijk toeneemt als de deskundigheid en ervaring van de meest direct betrokkenen zo maximaal mogelijk wordt meegenomen. De buurtvoorlichting in vier verschillende wijken (Vinkenslag, Heugem, Oud-Caberg en Sint-Maartenspoort) start op 18 juni aanstaande. Bewoners krijgen daarvoor 14 juni een brief.
Provincie:
Tag(s):