zaterdag, 15. december 2007 - 20:52

Mayday calls na schepen in de problemen

Den Helder

Zaterdagmiddag heeft het Kustwachtcentrum en de KNRM de handen vol gehad aan twee incidenten met schepen die in de problemen waren geraakt. Rond 15.20 uur ontving het Kustwachtcentrum een mayday call van het visserschip de SL-18.

Het schip stond in brand en de twee-koppige bemanning was in het reddingvlot gestapt. Hierop zijn door het Kustwachtcentrum de KNRM reddingboten van Ouddorp en Stellendam gealarmeerd. De twee opvarenden werden opgepikt door een ander schip dat in de directe omgeving voer. Inmiddels is de brand uit, maar het schip drijft onverlicht op 12 kilometer uit de kust van Ouddorp. Voor de veiligheid van de overige scheepvaart wordt door het Kustwachtcentrum een navigatiebericht uitgezonden. Het schip zal zo spoedig mogelijk naar een haven worden versleept.

Kort daarop ontving het Kustwachtcentrum opnieuw een mayday call van het binnenvaartschip ‘De Generaal’ dat zinkende was op het Markermeer.

Vier opvarenden plus een hond konden het schip tijdig verlaten in een reddingsvlot. Kort daarop werd de bemanning gered door een schip van de KNRM. Het schip, 40 meter lang, vervoerde 500 ton aan betonblokken. Rond 16.30 uur zonk het schip. Een deel van de lading steekt nog boven het water uit. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar mogelijke uitstroom van olie. Het KLPD zal onderzoeken waardoor het schip water maakte en zonk.
Provincie:
Tag(s):