donderdag, 27. september 2007 - 13:32

Meer grip op geld

Apeldoorn

Op 1 oktober start de Stadsbank Apeldoorn met het project ‘Grip op geld’. Doel van het project is het voorkomen van een problematische schuldensituatie, door het aanbieden van een gratis budgetadviesgesprek.

De doelgroep voor de budgetadviesgesprekken bestaat uit mensen die een WW-uitkering aanvragen. In de gesprekken worden mensen bewust gemaakt van de consequenties van de verandering in hun inkomen. Zij worden gewezen op inkomensondersteunende regelingen en krijgen advies over uitgaven. Dit om te voorkomen dat er schulden ontstaan.
De budgetadviseurs van de Stadsbank worden tijdens de gesprekken vergezeld door vrijwillige voorlichters. Deze ervaringsdeskundigen hebben hiervoor een speciale training gevolgd. Door hun eigen ervaringen kunnen zij nuttige tips en praktische ondersteuning geven.

Het is in eerste instantie een tijdelijk project. De Stadsbank gaat er van uit dat er tot half april 2008 zo’n 100 gesprekken gevoerd zullen worden. Het opzetten en uitvoeren wordt in nauw overleg met het CWI en UWV gedaan, die net als de Stadsbank in het Activerium zitten. Het project is een onderdeel van de vernieuwde werkwijze van de Stadsbank, waarin vooral ingezet wordt op het vroegtijdig geven van informatie en advies om zo schuldregelingstrajecten te voorkomen.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Innovatie Programma Werk en Bijstand (IPW). Het IPW, waarvan de uitvoering is ondergebracht bij het ministerie van SZW heeft als doel om via nieuwe wegen meer mensen aan het werk te krijgen en/of te laten participeren. Het gaat daarbij vooral om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk hierbij is de kennisuitwisseling tussen gemeenten.

Het aanvragen van een gratis budgetadviesgesprek kan via het aanvraagformulier in de folder ‘Grip op geld’ of mensen kunnen bellen met de Stadsbank, tel. (055) 580 20 00 of een bezoek brengen aan het Activerium, Deventerstraat 46.
Provincie:
Tag(s):