vrijdag, 6. juli 2007 - 20:49

'Meeste Brabantse kinderen ontbijten met brood'

Eindhoven

Bijna 4% van de kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, ontbijt minder dan 5 dagen in de week en 6% ontbijt niet elke dag. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek naar het ontbijtgedrag van kinderen, uitgevoerd door de GGD Eindhoven. In Eindhoven werden daarvoor 324 ouders/verzorgers ondervraagd.

Geen hongergevoel werd door de meerderheid aangegeven als belangrijkste reden om niet te ontbijten. Over het algemeen wordt er thuis ontbeten met beide ouders en/of andere kinderen. De meerderheid ontbijt 10 minuten of langer. De meeste kinderen eten brood (83%) en drinken melkproducten (52%) bij het ontbijt. Toch drinken ook veel kinderen gezoete melkproducten (18%) en frisdrank/limonade (15%) bij het ontbijt. Dit is schrikbarend. Kinderen van ouders met een lage sociaal economische status (SES) drinken vaker frisdrank/limonade bij het ontbijt dan de leeftijdsgenoten van ouders met een hoge SES. Opvallend is dat jongens vaker melkproducten drinken, terwijl meisjes vaker water drinken tijdens het ontbijt.

Kinderen, die 5 dagen of meer in de week ontbijten, ontbijten vaker thuis dan kinderen die minder dan 5 dagen in de week ontbijten. Ook ontbijten kinderen vaker wanneer hun ouders dat ook doen. Daarnaast ontbijten kinderen, die niet elke dag ontbijten, vaker alleen.

Allochtone kinderen en kinderen van ouders met een lage SES slaan het ontbijt het meeste over. De kennis over voeding is bij de ouders met een lage SES minder dan bij de hoge SES. Daarnaast verschilt hun houding ten aanzien van de locatie van het ontbijt en televisie kijken of computeren tijdens het ontbijt. Ouders met een hoge SES vinden het belangrijker dat hun kind thuis ontbijt en niet computert of televisie kijkt tijdens het ontbijt, dan de ouders met een lage SES.

Van alle ouders/verzorgers wenst bijna 8% gebruik te maken van de ontbijtschool en 12,4% weet het nog niet. ‘Samen met vriendjes ontbijten’ wordt gezien als belangrijkste reden om deel te nemen, gevolgd door ‘zelf de mogelijkheid hebben om eerder te gaan werken’.
Provincie:
Tag(s):