vrijdag, 5. oktober 2007 - 14:22

Meisjes en ouderen bezig met inhaalslag op alcoholgebied

Gelderland

Inmiddels kunnen we van een trend spreken als het gaat om vooraf indrinken, thuis of in een keet. De laatste drie onderzoeken bevestigen dit fenomeen. Nieuw is dat meisjes bezig zijn met een inhaalslag in alcoholgebruik. Openbare dronkenschap lijkt meer geaccepteerd en meisjes worden dan ook vaker onwel in uitgaansgelegenheden.

Ook de groep ouderen met alcoholproblemen stijgt opvallend. Dit komt overeen met landelijk onderzoek, waaruit blijkt dat de hulpvraag door ouderen (55+) de afgelopen tien jaar is verdubbeld.

Betreft de overige middelen ecstacy en amfetamine blijft de trend merkbaar dat er sterke verschillen in werkzame stoffen per pil/dosis zitten. Ook in cocaïne worden verschillende versnijdingsmiddelen aangetroffen. In combinatie met alcohol, zoals de drug steeds vaker gebruikt wordt, kan dit onvoorziene resultaten opleveren.

Dit jaar komen er signalen in het onderzoek naar voren waaruit blijkt dat de populariteit van pokeren toeneemt, zowel legaal als illegaal. De grootste groep pokeraars zouden alleenstaande mannen onder de dertig jaar zijn. Zij spelen ook vaak online. Compulsief internetgebruik en gamen lijken nieuwe risico’s voor verslaving met zich mee te brengen.

Uit landelijk onderzoek en aanwijzingen uit de praktijk blijkt dat er zich nieuwe risicogroepen aan het vormen zijn. Deze bevindingen zijn aanleiding om in de volgende Tendens nader onderzoek te doen.

Deze zaken komen naar voren in de vierde editie van Tendens, de jaarlijkse monitor van IrisZorg. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen omtrent alcohol- en drugsgebruik en gokken onder jongeren en jongvolwassenen in het werkgebied van IrisZorg gevolgd.

De gepresenteerde gegevens in Tendens zijn gebaseerd op onderzoek onder bezoekers van coffeeshops en discotheken in Gelderland. Andere informatie is verkregen via een panel van insiders (gastheren, straathoekwerkers, dealers en club-en partybezoekers).

Trends in de meest gebruikte middelen zoals alcohol, cannabis, cocaïne, ecstacy, amfetamine, GHB, opiaten en gokgedrag worden gevolgd.
Tendens bevat ook gegevens over rijden onder invloed, alcoholgebruik door ouderen, hulpvragen van cliënten aan IrisZorg en gegevens van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS), waar pillen en poeders getest worden.

De verkregen gegevens worden vergeleken met landelijke onderzoeken en ontwikkelingen. Naar aanleiding van deze informatie wordt lokaal beleid ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):