dinsdag, 24. juli 2007 - 17:01

Mens schuldig aan verandering globale regenval

Amsterdam

Uit een computeranalyse van Canadese onderzoekers blijkt dat de mens grotendeels schuldig is aan de wereldwijde verandering van neerslagverdeling. De toename van neerslag zou al gevolgen hebben gehad voor onze ecosysteem, op de landbouw en op de menselijke gezondheid, zo schrijven wetenschappers van Environment Canada in het Britse vakblad Nature. Vooral in Afrika en dan met name in de Sahel zou de verandering het grootst zijn.

Verschillende klimaatstudies waarbij alleen gekeken werd naar de verandering in neerslag zouden geen juiste uitkomst hebben gegeven. Werd er echter ook rekening gehouden met de uitstoot van broeikasgassen dan bleken de uitslagen verrassend correct.

Door de menselijke activiteiten viel er in het Noordelijk halfrond beduidend meer regen in de vorige eeuw. Het is de eerste keer dat een studie aantoont dat de mens niet alleen de temperatuurstijgingen veroorzaakt, maar ook de neerslagverdeling beïnvloed.
Categorie:
Tag(s):