donderdag, 12. juli 2007 - 9:36

Minimaal 200 uitkerings-gerechtigen aan de slag

Enschede

Woensdag hebben 35 bijstandsgerechtigden een arbeidsovereenkomst getekend met het reïntegratiebedrijf Epheon. In opdracht van de gemeente Enschede begeleidt dit bedrijf deze mensen van een opstapbaan naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat binnen 1 jaar minimaal 200 uitkeringsgerechtigden op deze wijze een baan vinden. De ervaring leert dat 70 % van de deelnemers een ‘normale’ baan vindt op de arbeidsmarkt.

Myra Koomen, wethouder Werk en Inkomen, was aanwezig. De overeenkomst is onderdeel van haar missie om binnen 3 jaar het aantal bijstandsgerechtigden in Enschede met een kwart te verminderen. Begin 2007 waren dat er ongeveer 4500.

De deelnemers zijn door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling geselecteerd. Ze krijgen via Epheon een arbeidsovereenkomst waardoor ze bij de start van het project direct uit de bijstandsuitkering zijn. Vervolgens worden ze via ‘verloning’ bij een bedrijf geplaatst. Het is mogelijk dat het bedrijf een loonkostensubsidie krijgt.

Tijdens de periode waarin de deelnemers werkervaring opdoen worden de deelnemers intensief begeleid waardoor ze aansluiten bij het functieprofiel van de werkgever. De volgende stap is dat de deelnemers een vast dienstverband krijgen.
Provincie:
Tag(s):