maandag, 20. augustus 2007 - 17:44

Minister stelt geld beschikbaar voor automobielsector

Den Haag

Minister van der Hoeven stimuleert in 2007 bedrijven en kennisinstellingen in de automobielsector om internationale samenwerkingsprojecten op te zetten. Door de projecten krijgen bedrijven en instellingen toegang tot internationale markten en nieuwe technologieën waardoor zij hun internationale concurrentiepositie kunnen verbeteren. De minister stelt hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar.

Deze regeling, die loopt tot eind september 2007, is de eerste stap binnen het nieuwe innovatieprogramma High Tech Automotive Systems (HTAS) om de omzet in tien jaar te vergroten met meer dan zes miljard euro en de werkgelegenheid te laten stijgen met tienduizend arbeidsplaatsen. De projecten moeten daarom aansluiten bij de inhoudelijke keuzes van HTAS.

HTAS is een van de grote programma’s in het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken dat binnenkort van start gaat. Het is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse automobielsector, in overleg met het ministerie van Economische Zaken en heeft een looptijd van vijf jaar. Via een open consortium van grote bedrijven, het MKB en kennis- en onderwijsinstellingen wil de sector haar internationale concurrentiepositie verder versterken.

De automobielsector zet in het innovatieprogramma in op twee gebieden, waarin Nederland volgens hen internationaal kan excelleren: begeleiding- en informatiesystemen voor de verhoging van de mobiliteit en verbetering van het totale aandrijvingsysteem waardoor het brandstofverbruik kan worden verminderd.
Categorie:
Tag(s):