maandag, 8. oktober 2007 - 19:46

Minister Vogelaar wil vereenvoudiging Wet inburgering

Den Haag

Een samenloop van factoren belemmert nu de uitvoering van de Wi die 1 januari 2007 in werking is getreden. Dat heeft onder andere te maken met de voorbereidingstijd van gemeenten bij de invoering van de wet en de complexiteit van de wet- en regelgeving. Vooral de aanbieders van de cursussen en individuele inburgeraars worden daardoor getroffen.

In het Deltaplan Inburgering heeft minister Vogelaar al aangekondigd de uitvoering van de Wi te vereenvoudigen. Het vrijgeven van het aanbod voor een inburgeringsprogramma wil de minister nu met terugwerkende kracht tot en met 1 november invoeren.

Net als de mogelijkheid voor kleine gemeenten (de niet G31) om het geld dat dit jaar overblijft voor inburgeringsprogramma’s, over te hevelen naar 2008 en 2009. Dat geeft de gemeenten - net als de G31 - de ruimte om de komende jaren een inhaalslag te maken om hun prognoses te realiseren.

Een wetsvoorstel hiervoor wordt voor 1 januari 2008 ingediend. Er blijft overleg tussen Rijk, gemeenten en aanbieders om te zorgen dat de knelpunten adequaat worden aangepakt.
Provincie:
Tag(s):