maandag, 20. augustus 2007 - 11:06

Minister wil via internet praten over nieuwe regels

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie is voorstander van een rijksbrede proef om burgers, bedrijven en belangengroepen via internet mee te laten praten over nieuwe regels. Dit blijkt uit een brief die de bewindsman maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met het rapport ‘Naar een responsieve overheid’ van de werkgroep ‘Openbare internetconsultatie bij voorbereiding van regelgeving’.

Internet is een belangrijk hulpmiddel om het proces van openbaarmaking en consultatie te versnellen, beter te ordenen en voor meer mensen toegankelijk te maken. De werkgroep, waar vertegenwoordigers van alle ministeries inzitten, is nagegaan hoe de rijksoverheid internetconsultatie het best kan organiseren zodat belangstellenden snel en makkelijk kunnen reageren.

In het rapport van de werkgroep staan adviezen over de manier waarop openbare internetconsultatie bij de departementale voorbereiding van wet- en regelgeving zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden uitgevoerd. Het gaat dan om concepten van wetten en algemene maatregelen van bestuur in de fase vóór besluitvorming in de ministerraad en om ministeriële regelingen in de fase vóór besluitvorming door de minister(s).

Verder beveelt de werkgroep aan om openbare internetconsultatie bij voorbereiding van regelgeving gefaseerd in te voeren. De eerste stap is een pilotfase, waarin alle departementen gedurende twee jaar voor 10% van hun wetten, 10% van hun algemene maatregelen van bestuur en 10% van hun ministeriële regelingen internetconsultaties uitvoeren. Deze pilotfase zou gecoördineerd en gefaciliteerd moeten worden door het ministerie van justitie, gelet op de verantwoordelijkheid van de minister van justitie voor de kwaliteit van wetgeving. Er volgt nog een kabinetsstandpunt over het rapport.
Categorie:
Tag(s):