maandag, 14. mei 2007 - 17:39

Na wekenlang speuren is borg Takuma gevonden

Eemsmond

In opdracht van de gemeente speuren archeologen al weken in Uithuizen naar de overblijfselen van de borg Takuma. De resten van deze borg gaan terug tot in de 13e eeuw. Eindelijk zijn de restanten van de borg gevonden. Archeologen noemen de vondst van de borg spectaculair. Behalve enkele fraaie vondsten zoals munten en een boekbeslag (boeksluiting) blijkt het grachtenstelsel en een deel van het fundament nog intact te zijn.

De archeologische en cultuurhistorische waarde wordt daarom als hoog bestempeld. Vanaf vandaag is eveneens gestart met het archeologisch onderzoek naar de borg Aylbada in Uithuizen Zuid. Hier ligt mogelijk de oudste borg uit de gemeente Eemsmond.

De gemeente moet volgens het Verdrag van Malta verplicht nader archeologisch onderzoek laten uitvoeren op locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en het vermoeden bestaat dat er resten van archeologische waarde liggen.

De borg Takuma heeft ten zuiden van de Dingeweg richting Uithuizermeeden gestaan. De borg is gebouwd op een kunstmatige verhoging op een natuurlijke zandwal. De zandwal is nog duidelijk herkenbaar omdat hierop de grote dorpskernen van Eemsmond zijn gebouwd. Ook de spoorlijn naar Roodeschool is hierop aangelegd. Het verhoogde borgterrein besloeg ruim een halve hectare en was omgeven door een gracht met singel. In de bodem zijn de fundamenten bewaard gebleven. Takuma is een familienaam van één van de voormalige bewoners van de borg.

Borgen in Groningen zijn de kastelen van het Noorden. Ze ontstonden in de late middeleeuwen, toen boeren lemen huizen vervingen door zogenaamde steenhuizen van kloostermoppen (grote roodgebakken stenen). Zo konden ze zich beter verweren bij vijandelijke invallen. Toen het de eigenaars voor de wind ging, werden de steenhuizen vergroot, verfraaid en uitgebreid. ‘Borg’ of ‘burg’ betekent in het Oudgermaans ‘versterkte plaats’. In het Nederlands ontstond op den duur de naam ‘burcht’ voor een versterkte plaats, terwijl het Gronings de naam ‘borg’ trouw is gebleven.

Geïnteresseerden kunnen kosteloos een rondleiding over het borgterrein krijgen op maandag 21 mei om 14.00 uur. Om deze tijd kunnen zij zich melden op de locatie van de opgraving. Deze is te vinden aan de provinciale weg tussen Uithuizen en Uithuizermeeden achter zwembad de Dinge.
Provincie:
Tag(s):