vrijdag, 19. oktober 2007 - 19:15

'Niet genoeg prikkels bij lage score energielabel'

Breda

Het ministerie van VROM heeft onvoldoende stimulerende maatregelen (prikkels) ingebouwd om bij een lage score in het energielabel huis- en appartemensteigenaren te enthousiasmeren aan de slag te gaan om hun huis energiezuinig te maken. Meer dan de helft van de Nederlandse huizen en appartementen zit in label E en F. Er zal dus hard gewerkt moeten worden om op te schalen naar een hogere score. Voor een roetfilter bij een dieselauto wordt een subsidie verstrekt van euro 500,-. Een dergelijke regeling voor de vervanging van cv-ketels zou stimulerend werken om snel(ler) te vervangen. Dat is goed voor het milieu, de portemonnee en een hogere score in het energielabel.

Aanstaande maandagavond hebben we in het Chassé Theater onze achtste grote voorlichtingsbijeenkomst (circa 800 belangstellenden in de grote zaal) om appartemensteigenaren en Verenigingen van Eigenaren te informeren wat er allemaal op ze afkomt en hoe e.e.a. te organiseren.

Bij aanvang worden om 19.30 uur door oud-staatssecretaris Dick Tommel (tevens voorzitter van het Platform bewoners en Duurzaam Bouwen) namens minister Cramer (VROM) de eerste energielabels uitgereikt aan Verenigingen van Eigenaren en een certificaat aan de eerste VvE-beheerder in Nederland, die vanaf dat moment energielabels mag opmaken en uitgeven.
Provincie:
Tag(s):