maandag, 16. juli 2007 - 12:32

Nieuwe Haagse regels moet nieuwbouw versnellen

Den Haag

De gemeente Den Haag heeft groen licht gegeven voor een aantal nieuwe maatregelen dat de bouw van woningen doet versnellen. Een van de verbeteringen is een nieuwe overeenkomst voor grondafname-en realisatie van woningen.

Om tijdwinst te boeken in het bouwproces in Den Haag zal bij overeenkomsten voor woningbouw voortaan gebruik worden gemaakt van een grondafname- en realisatieovereenkomst waarbij andere rechten en verplichtingen gelden dan nu het geval is in de grondreserveringsovereenkomst. Met deze nieuwe overeenkomst wil de gemeente ontwikkelaars meer prikkels geven om snel over te gaan tot realisatie van de beoogde bouw.

Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen): “Den Haag heeft nog te weinig woningen om alle verschillende Hagenaars goed onderdak te bieden. Daarom moeten er de komende jaren duizenden woningen bij komen, wat de doorstroming op de woningmarkt zal bevorderen. Maatregelen als deze zijn daarom ook zo belangrijk: ze bieden de mensen in de stad de kans sneller een geschikte woning te vinden. Maar de gemeente kan dit niet alleen; gemeente en ontwikkelaars moeten daarbij samen optrekken. Dit soort maatregelen maakt dat we de ontwikkelaars stimuleren om de lacunes in te vullen“.

In de nieuwe grondafname- en realisatieovereenkomst is geregeld dat de ontwikkelaar de grond koopt zodra de gemeente deze bouwrijp heeft gemaakt voor een marktconform overeengekomen bedrag. De ontwikkelaar wordt hiermee geprikkeld door op tijd zijn volledige bouwaanvraag in te dienen want hij heeft immers een datum waarop hij de grond moet afnemen. Daarnaast wordt de ontwikkelaar binnen afzienbare tijd verplicht te bouwen zodra er een bruikbare bouwvergunning ligt. Hiervoor kwam het vaak voor dat grond lange tijd braak bleef liggen omdat de ontwikkelaar nog niet wilde bouwen en de gemeente toch de grond voor hem had gereserveerd. Ontwikkelaars willen immers graag zekerheid dat een bepaald percentage (vaak rond de 70%) van de woningen al is verkocht voor zij de grond kopen.

De wethouder riep twee jaar geleden de Taskforce 16.200 woningen in het leven. Deze projectgroep heeft als doel het sturen op de bouw van 16.200 woningen tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2010, onder andere door te zoeken naar mogelijkheden voor versnelling in de woningbouwproductie. Onlangs organiseerde de gemeente een werkconferentie voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers in Den Haag over hoe tijdwinst te boeken in bouw- en planprocessen.
Provincie:
Tag(s):