vrijdag, 2. november 2007 - 13:18

Nieuwe regeling voor problematische schuldenaren

Amsterdam

Er moet één insolventieprocedure, regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren, komen voor schuldenaren in financiële moeilijkheden. Daarmee wordt een doelmatige en flexibele afwikkeling van insolventies bevorderd. Dit blijkt uit een advies voor een Insolventiewet, dat vrijdag door de voorzitter van de Commissie insolventierecht, Prof. mr. S. C. J. J. Kortmann, aan minister Hirsch Ballin van Justitie is aangeboden.

De huidige Faillissementswet kent drie verschillende procedures voor schuldenaren die financiële problemen hebben: het faillissement, de surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
Deze drie procedures worden in het voorstel van de commissie samengevoegd tot één insolventieprocedure. De persoon die voor de afwikkeling zorgt, wordt aangeduid met de naam "bewindvoerder". In de toekomst zal de benaming (faillissements) curator niet langer worden gebruikt.

Verder is de huidige regeling van de zogenaamde afkoelingsperiode gewijzigd en uitgebreid. De afkoelingsperiode gaat vanaf de insolventverklaring automatisch lopen. Zij kan drie maanden duren.

Met het oog op een doelmatig en adequaat toezicht wordt de verhouding tussen de bewindvoerder, de schuldeisers en de rechter-commissaris aangepast. De schuldeisers dienen, meer dan nu het geval is, ervoor te waken dat de bewindvoerder hun belangen naar behoren behartigt.
Faillissementsfraude kan op deze manier beter worden aangepakt.
Categorie:
Tag(s):