woensdag, 31. oktober 2007 - 19:32

Onderzoek doorstart wonen boven winkels

Breda

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de Woonvisie 2007-2010 het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven drie scenario’s uit te werken voor wonen boven winkels. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of en in welke mate het project ‘Wonen boven winkels’ een vervolg moet krijgen.

De drie scenario’s bestaan uit het geen vervolg geven aan Kwaliteit Gebouwen Binnenstad of het project Kwaliteit Gebouwen Binnenstad voortzetten en een budget van € 2 miljoen beschikbaar stellen. Een derde mogelijkheid is het voortzetten van het project waarbij gezocht wordt naar samenwerking met private partijen, waarbij de gemeentelijk bijdrage beperkt is.

Er bestaat op dit moment geen volledig inzicht in de nog resterende opgave voor de kwaliteit van de bestaande voorraad en ook niet voor wonen boven winkels.

In de Structuurvisie Binnenstad 1992 is aangegeven dat de kwaliteit van de gebouwen in de Binnenstad vaak slecht is en dat de leefbaarheid onder druk staat. Een oplossingsrichting was het wonen boven winkels.

Vanaf 1997 is het project Kwaliteit Gebouwen Binnenstad operationeel. Wonen boven winkels maakt daar onderdeel van uit. In 2006 is het project afgerond omdat de gemeenteraad geen middelen meer beschikbaar heeft gesteld. Bij de vaststelling van de Woonvisie 2007-2010 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarbij gevraagd wordt om voor het project ‘Wonen boven winkels’ onderzoek te doen naar een doorstart.
Provincie:
Tag(s):