zaterdag, 24. november 2007 - 12:26

Onenigheid binnen het CDA Maastricht

Maastricht

De CDA-fractie van de gemeenteraad Maastricht maakt bekend dat G. van Rens met onmiddellijke ingang niet langer deel uit maakt van de CDA-fractie.De reden waarom de fractie dit besluit heeft genomen is het ontbreken van voldoende vertrouwen in en basis voor verdere samenwerking.

Dit vertrouwen is fundamenteel geschonden door het feit dat dhr. Van Rens de fractie niet heeft ingelicht over de afspraken die hij in 2003 met de Voorzitter van de raad heeft gemaakt inzake de beperkingen op zijn functioneren als raadslid. Dit betreft onder andere het onthouden van woordvoerderschap bij majeure projecten met grote financiële gevolgen vanwege zijn hoge schulden.

Daarnaast is gebleken dat de schulden niet alleen hoog zijn, maar ook belastingschulden betreffen bij gemeente en Rijk. Stelselmatig zijn aanmaningen, dwangbevelen en loonbeslagen nodig geweest om dhr. Van Rens tot betaling te dwingen. Dit gegeven tast de positie van een overheid als belastingheffer en -inner zeer aan, en is in het bijzonder schadelijk voor het aanzien van het ambt van gemeenteraadslid en het CDA als politieke partij.

De fractie gaat er van uit dat dhr. Van Rens in het belang van de stad en het CDA zijn raadszetel opgeeft. De fractie wordt in dit besluit gesteund door burgerraadsleden, steunfractie, en CDA-wethouder Winants.

In de fractievergadering van afgelopen donderdag is dhr. Van Rens tot 17 uur vrijdag de gelegenheid geboden de eer aan zichzelf te houden.

Dhr. Van Rens heeft aangegeven zijn zetel niet op te geven en als zelfstandige fractie verder te gaan.

Volgens ex-CDA wethouder en huidig raadslid Jan Hoen is het besluit om Van Rens uit de fractie te zetten niet rechtsgeldig.
Provincie:
Tag(s):