woensdag, 27. juni 2007 - 13:24

Oosting doet onafhankelijk onderzoek in adoptiezaak

Den Haag

Mr. dr. Oosting, lid van de Raad van State, zal onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van het ministerie van Justitie bij adopties uit India. Dit blijkt uit een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het onderzoek van dhr. Oosting richt zich op het toezicht dat destijds door het ministerie is uitgeoefend op het functioneren van de Stichting Meiling en de wijze waarop Justitie heeft gereageerd op eventuele signalen over mogelijke onrechtmatigheden in India en /of mogelijke tekortkomingen bij de Stichting Meiling.

Ook kan dit onderzoek aanleiding geven tot het doen van aanbevelingen met betrekking tot het huidige functioneren van mijn ministerie in relatie tot de vergunninghouders, aldus de minister in zijn brief.

Eerder maakte de bewindsman bekend dat de Inspectie Jeugdzorg het handelen van de Stichting Meiling zal onderzoeken. Daarbij gaat het in eerste aanleg om adopties die door de Stichting Meiling via contact met kindertehuis Malaysian Social Service (MSS) in de staat Chennai tot stand zijn gebracht. Stichting Meiling heeft op het terrein van adoptie met MSS samengewerkt in de periode 1995 tot en met 2002.

Verder zal onderzoek worden gedaan naar hetgeen zich in India heeft afgespeeld. Relevant daarbij is de vraag welke feiten bekend zijn in India met betrekking tot MSS en de werving van kinderen voor dit tehuis ten tijde van het betrekken van kinderen uit dit tehuis door de Stichting Meiling. De minister van Buitenlandse Zaken heeft steun toegezegd voor het verkrijgen van informatie uit India.

Minister Hirsch Ballin streeft ernaar de Tweede Kamer in oktober van dit jaar te informeren over de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek voor zover op dat moment beschikbaar. Dit laatste heeft te maken met het beschikbaar krijgen van informatie uit India, dat meer tijd in beslag kan nemen.
Provincie:
Tag(s):