donderdag, 16. augustus 2007 - 12:00

Oprichting Platform Kastelen en Buitenplaatsen in Zeeland

Provincie

Zeeland heeft een rijke geschiedenis op het gebied van kastelen en historische buitenplaatsen. Om meer aandacht te vragen voor dit bijzondere culturele erfgoed is in juni 2007 het 'Platform Kastelen en Buitenplaatsen in Zeeland' opgericht.

Hierin werken samen: de Provincie Zeeland, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), de Nederlandse Kastelenstichting, de Kastelenstichting Holland en Zeeland, de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB), Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, eigenaren van particuliere buitenplaatsen en de Stichting Kastelen Lexicon Nederland.

Het initiatief voor het platform is ontstaan in 2005, het landelijke Jaar van het Kasteel, waarin de cultuurhistorische waarde van kastelen en historische buitenplaatsen centraal stond. In Zeeland zijn diverse partijen betrokken bij het behoud van dit culturele erfgoed. In het Jaar van het Kasteel is tussen deze instanties een intensievere samenwerking ontstaan.

Op een oriënterende bijeenkomst in oktober 2006 bleek behoefte te bestaan aan een platform als schakel tussen beleidsmakers, de verschillende organisaties die zich met buitenplaatsen en kastelen bezighouden en eigenaren. Voordelen zijn de korte lijnen en de mogelijkheid om gezamenlijk naar buiten te treden.

Het platform presenteert zich als aanspreekpunt binnen de provincie Zeeland en heeft als aandachtspunten: het vergroten van het bewustzijn inzake bescherming en behoud, het verankeren van de buitenplaatsen en kastelen met hun omgeving in de ruimtelijke ordening, erfgoededucatie, archeologie en cultuurtoerisme. De bundeling van organisaties stelt het platform in staat om in een vroegtijdig stadium te kunnen meedenken, bijvoorbeeld over niet-beschermde monumenten of niet onderzochte terreinen die in cultuurhistorisch opzicht mogelijk toch waardevol zijn.

Op 12 mei 2008, tweede Pinksterdag, organiseert het platform in Zeeland de ‘Dag van het Kasteel’. Dit nieuwe evenement, gericht op het vergroten van de algemene belangstelling voor kastelen en buitenplaatsen, is een initiatief van de Nederlandse Kastelenstichting en vindt op 12 mei in het hele land plaats.

Het Platform Kastelen en Buitenplaatsen in Zeeland komt twee keer per jaar bijeen en heeft het secretariaat bij de SCEZ (www.scez.nl) in Middelburg, die tevens administratieve ondersteuning biedt.
Provincie:
Tag(s):