donderdag, 26. juli 2007 - 12:26

Opritten Palma Brêge in nieuwe Staande Mast Route klaar

Wergea

De provincie is klaar met het grondwerk voor de opritten voor de nieuwe Palma Brêge in Wergea, onderdeel van de nieuw aan te leggen Staande Mast Route tussen Grou en Leeuwarden. In maart startte de provincie met het grondwerk in opdracht van de gemeente Boarnsterhim. Nu het grondwerk klaar is, wordt eerst minimaal zes maanden gewacht met de resterende werkzaamheden aan de brug en aansluitende wegen. De onderliggende bodem moet zich eerst aanpassen aan de bovenbelasting. In 2008 wordt de brug aan de westzijde van Wergea verder afgebouwd.

Dat afbouwen gebeurt tegelijk met de aanleg van de nieuwe vaarweg ten westen van Wergea, een nieuw gemaal, de definitieve Peinjedyk en de nieuwe Himpenserreed. De verbredingen van de bestaande vaarweg en bochten ter hoogte van Domwier en de Himpensermarpolder worden dan ook uitgevoerd. De grond uit de nieuwe vaarweg om Wergea wordt daarbij hergebruikt om nieuwe en hogere kaden te maken. De werkzaamheden rondom Wergea lopen door tot in de tweede helft van 2009. Naar verwachting zal de nieuwe vaarroute vanaf begin 2009 bevaren kunnen worden.

Voor de aanleg van de Staande Mast Route werkt de provincie sinds februari 2007 aan het opwaarderen van de Wergeasterfeart vanaf Grou naar Wergea. Het baggeren van 90.000 m³ specie uit de vaart loopt nog door tot in september. De werkzaamheden aan de kaden en oevers zijn grotendeels klaar. De vaarweg wordt tot 2.10 meter uitgebaggerd. Verder zijn de afgelopen maanden nog herstelwerkzaamheden aan de vlonders bij de 1e groep arken uitgevoerd. Voor de zomer van 2008 wordt de laatste groep arken ingepast langs de vaarroute. De gemeente Boarnsterhim gaat de route door Grou nog op diepte baggeren.
Provincie:
Tag(s):