dinsdag, 23. oktober 2007 - 20:03

Opsporing uitkeringsfraude door waterverbruik loont

Tilburg

In Zuidwest Brabant en Zeeland is het project 'Waterproof' met succes uitgevoerd. Adressen met een laag waterverbruik zijn vergeleken met adressen van mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De koppeling geeft inzicht in mogelijke uitkeringsfraude. Een adres waarop het waterverbruik erg laag is,
kan betekenen dat het adres niet bewoond is en dat de bewoners onjuiste gegevens hebben verstrekt over hun woonsituatie.

Zeven bijstandsuitkeringen zijn stopgezet, op twaalf adressen is daarnaast te veel verstrekte uitkering terug gevorderd. Het project is
uitgevoerd door 30 gemeenten uit de regio, de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In totaal heeft het onderzoek voor een bedrag van 529.940 euro aan uitkeringsfraude opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):