dinsdag, 23. oktober 2007 - 19:47

Ouders bezorgd over lesuitval en lerarentekort

Amsterdam

Lesuitval en het lerarentekort zijn de belangrijkste zorgpunten van ouders met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit de jaarlijkse Onderwijsmeter die minister Plasterk vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ondanks de zorgen zijn ouders met kinderen in het basis- en voorgezet onderwijs over het algemeen tevreden over het onderwijs. Zij geven de kwaliteit van de school van hun eigen kinderen respectievelijk een 7,8 en een 7,4.

Net als vorige jaren beoordelen ouders de kwaliteit van de school en leraren van hun eigen kinderen hoger dan Nederlanders. De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van ouders en Nederlanders.

Minister Plasterk: “De uitkomsten van de Onderwijsmeter 2007 sterken mij in de gedachte dat de prioriteiten die wij de komende vier jaar willen gaan uitwerken om de kwaliteit van het onderwijs over de gehele linie te verbeteren, naadloos aansluiten bij de zorgen die de ouders hebben uitgesproken.�

Jaarlijks peilt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de mening van ouders van schoolgaande kinderen en Nederlanders over het onderwijs. De waardering van ouders met schoolgaande kinderen is de afgelopen jaren stabiel. Het meest tevreden zijn ouders over de leraren in het basisonderwijs. Zij krijgen van ouders een 7,9, het hoogste cijfer tot nu toe.

Ouders geven aan zorgen te hebben over de lesuitval op scholen. In het voortgezet onderwijs is het eerder regel dan uitzondering dat een leerling te maken heeft met vormen van lesuitval. Volgens 95% van de ouders is dat het geval. In het voortgezet onderwijs is de frequentie waarin lesuitval voorkomt beduidend hoger dan in het basisonderwijs: bijna de helft van de ouders geeft aan dat hun kind één of meer keer per week met uitval van lessen wordt geconfronteerd. In het voortgezet onderwijs zorgt de school volgens 28% van de ouders voor passende vervanging. Een kwart van de ondervraagde ouders noemt het naar huis sturen van de leerlingen als meest gekozen oplossing bij lesuitval.

Het lerarentekort en de kwaliteit van leraren worden vooral door ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs als grote zorgpunten genoemd. Dit jaar noemen ouders in het voortgezet onderwijs de kwaliteit van de leraren vaker als zorgpunt dan in 2006. Ook het dreigende tekort aan personeel wordt ten opzichte van vorig jaar vaker als zorgpunt omschreven. Meer carrièreperspectief is volgens alle respondenten de belangrijkste maatregel om het tekort aan leraren tegen te gaan.
Categorie:
Tag(s):