vrijdag, 20. juli 2007 - 11:29

Politie Rotterdam gaat bestelbusjes controleren

Rotterdam

De Verkeerspolitie van Rotterdam/Rijnmond gaat de komende periode gericht aandacht besteden aan het rijgedrag van bestuurders van kleine bestelauto's.

Directe aanleiding voor de gerichte controles is dat de Verkeerspolitie heeft geconstateerd dat het rijgedrag van een gedeelte van die groep bestuurders vaker te wensen overlaat. Ook hebben andere weggebruikers signalen afgegeven over het rijgedrag van bestuurders van bestelbusjes. Het gaat met name om de volgende overtredingen: te hard rijden, bumperkleven, rechts inhalen, niet handsfree bellen, onnodig links rijden, rijden met aanhangwagen zonder in het bezit te zijn van het vereiste rijbewijs, onjuist vervoeren van de lading en overbelading.

In enkele gevallen werd ook proces-verbaal opgemaakt tegen bestuurders die met hun linkervoet op het dashboard leunden. Dit maakt uiteraard adequaat reageren in een onverwachte situatie onmogelijk.

Met de gerichte controles gaat de Verkeerspolitie, herkenbaar en onherkenbaar, aandacht besteden aan het rijgedrag van de bestuurders. Het doel is om, net als bij alle andere verkeerscontroles, de verkeersveiligheid te vergroten.
Provincie:
Tag(s):