vrijdag, 6. juli 2007 - 10:21

Prins Hendrikkade Sneek tijdelijk opengesteld

Sneek

Maandag 9 juli wordt in Sneek het gedeelte van de Prins Hendrikkade tussen de Oosterpoortsbrug en de Gedempte Pol opengesteld voor alle verkeer. Uiterlijk 20 juli is ook de herinrichting van het Vischmarktplein gereed. Om overlast gedurende de zomerperiode te beperken, vinden van 20 juli tot 27 augustus geen werkzaamheden plaats en is de Prins Hendrikkade in die periode volledig opengesteld voor het doorgaande autoverkeer.

Op 27 augustus worden de werkzaamheden hervat en wordt gestart met het derde en laatste gedeelte van de Prins Hendrikkade, het gedeelte tussen de Muntstraat en de Badhuisgracht. Dit gedeelte is vanaf die datum gestremd voor het verkeer. Er wordt getracht de aansluiting met de Wijde Noorderhorne voor een zo kort mogelijke periode af te sluiten. Tijdens de herinrichting vinden tevens werkzaamheden aan de riolering plaats. De laatste fase van de herinrichting Prins Hendrikkade neemt in totaal circa 12 weken in beslag.

De herinrichting van de Prins Hendrikkade is onderdeel van het binnenstadspakket van het project Vaaras van het Friese Merenproject. Dit project voorziet in het versterken van de toeristisch recreatieve waarden van de Sneker binnenstad. Dit gebeurt door het opwaarderen van het cultuurhistorische karakter en het upgraden en uitbreiden van de faciliteiten voor de watersporter in de vorm van aanleg van steigers aan de Prins Hendrikkade. Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade wordt het asfalt vervangen door klinkers. Voetgangers krijgen meer ruimte door de aanleg van brede trottoirs en een wandelpromenade aan de waterkant.
Provincie:
Tag(s):