donderdag, 12. juli 2007 - 13:37

Proforma zitting belastingfraude tuinders

Den Haag

Onder leiding van het Functioneel Parket vindt een strafrechtelijk onderzoek plaats door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Economische Controledienst (FIOD-ECD) naar een omvangrijke fraude, waarbij een groot aantal tuinders (met name uit het Westland) is betrokken. Tot nu toe zijn 20 verdachten aangehouden waarvan er vier reeds gedagvaard zijn.

De verdenking is dat de tuinders een deel van hun producten ‘zwart’ verkochten aan een tweetal groothandels. De leveringen werden aan de tuinders contant betaald en vervolgens door de groothandels met behulp van valse facturen afgedekt. Het nadeel voor de Nederlandse fiscus bedraagt enkele tientallen miljoenen. Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (B.O.O.M.) heeft een ontnemingstraject in gang gezet ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, dat geschat wordt op € 9,5 miljoen.

In het kader van dit financiële onderzoek is voor een aanzienlijk bedrag aan auto's, banksaldi en boten in conservatoir beslag genomen tot bewaring van verhaal.

Op 13 juli 2007 vindt er een proforma zitting plaats bij de Rechtbank te Den Haag. De vier gedagvaarde verdachten zitten sinds 1 april in voorlopige hechtenis en worden door het Functioneel Parket beschouwd als degenen die de zwarte leveringen mede-faciliteerden. Zij waren betrokken bij de contante betalingen aan de tuinders, het vervoer van de ‘zwarte’ producten en het opstellen van valse facturen. De ten laste gelegde feiten zijn: witwassen, medeplichtigheid aan belastingfraude, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie.
Provincie:
Tag(s):