zaterdag, 26. mei 2007 - 7:45

Reinigingsbedrijf gaat verhuizen

Haarlem

Reinigingsbedrijf Spaarnelanden verhuist binnen de Waarderpolder naar het achterste deel van de Lelyweg aan de Industriehaven. De huidige locatie van Spaarnelanden – aan de Oudeweg – komt hiermee vrij.

De gemeente wil dit terrein beschikbaar maken voor nieuwe bedrijven. De provincie Noord-Holland heeft Haarlem deze week in het kader van de subsidieregeling Herstructurering en Intensief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) een bijdrage van € 721.800,- toegezegd. Dit bedrag wordt ingezet om deze herontwikkeling in de Waarderpolder mogelijk te maken.

De gemeente is eigenaar van de bedrijfskavels en is van plan deze kavels – van de voormalige gemeentereiniging – na de verhuizing te ontwikkelen voor nieuwe bedrijven. Deze nieuwe bedrijvigheid moet passen binnen de doelstellingen van het programma Waarderpolder.

Dit betekent dat er ruimte is voor bedrijven met intensieve werkgelegenheid en bedrijfsgebouwen met een zekere economische en stedenbouwkundige allure. Gezien de gezonde economie en het positieve imago van de Waarderpolder in de regio, zijn de kansen in de markt hiervoor optimaal.

Het gaat in totaal – samen met de nieuwe locatie van Spaarnelanden – om bijna 4 hectare bedrijventerrein, gelegen aan Oudeweg en westzijde Lelyweg. Voor de sanering van dit terrein, en om de bedrijfskavels verder geschikt te maken voor toekomstig gebruik, is een aantal grote investeringen noodzakelijk.

De door de provincie toegezegde subsidie wordt hiervoor ingezet. De gemeente stelt deze subsidie van de provincie erg op prijs.
Provincie:
Tag(s):