dinsdag, 25. september 2007 - 13:22

Reparatie persleiding waarschijnlijk komend weekend

Goes

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft er goede hoop op dat de persleiding komend weekend gerepareerd kan worden. De leiding is helemaal blootgelegd en gekeken wordt wat precies beschadigd is. De reparatie zal waarschijnlijk wel een noodreparatie zijn.

Deze tijdelijke reparatie gaat ervoor zorgen dat het rioolwater goed kan worden afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. Voor een definitief herstel van de persleiding neemt het waterschap meer de tijd, zodat er weer een goede verbinding ontstaat.

Totdat de reparatie voltooid is, blijven de tankwagens rijden richting de zuiveringsinstallatie Willem Annapolder. De tankwagens trekken op drie locaties het water uit het riool. De drie plaatsen waar het rioolwater wordt opgezogen zijn:

- bij de Molen bij Kloetinge;
- hoek Industriestraat en Van Hertumweg bij Goes;
- rondweg West bij Goes.

Op dit moment zijn er vijftien vrachtwagens ingezet. Die kunnen het werk bij de huidige weersomstandigheden goed aan. Als het gaat regenen kan het aantal vrachtwagens nog wat worden uitgebreid. Als het veel gaat regenen, is de kans op overstorten wel aanwezig. Door dan gecontroleerd over te storten, kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat de riooloverstorten in bebouwd gebied in werking treden.

In de omgeving onderzoekt het waterschap momenteel nu al de waterkwaliteit. Zo kunnen we zien wat er verandert aan de waterkwaliteit na de eventuele overstorten.

Overigens treden overstorten ook in normale omstandigheden bij heftige regenval wel eens in werking. Dit gebeurt gemiddeld zes keer per jaar. De situatie zal nu bij hevige regenval ongeveer vergelijkbaar zijn. Verder zijn er ook punten op industrieterreinen in de gemeenten Kapelle en Borsele beschikbaar om extra water te lozen.

Vanzelfsprekend wordt door de betrokken organisaties ook gekeken wie de kosten van deze calamiteit zal moeten dragen. De bedragen lopen op tot in de ‘tonnen’. Hierover kan worden gezegd dat het inmiddels een verzekeringskwestie is en dat de verzekeringmaatschappijen verder ook zullen uitzoeken welke partij aansprakelijk is.
Provincie:
Tag(s):