maandag, 18. juni 2007 - 20:58

Rietveld moet waterkwaliteit verbeteren

Hoogeveen

Het waterschap Reest en Wieden en de gemeente Hoogeveen zijn maandag, een samenwerkingsovereenkomst aangegaan over de herinrichting van het gebied tussen Hoogeveen en Fluitenberg waar het Oude Diep stroomt. Dijkgraaf Marga Kool en wethouder Betty Poutsma plaatsten hun handtekeningen onder het document.

De gemeente legt een 7 hectare groot helofytenfilter aan. Dat is een rietveld, dat het water op een natuurlijke manier zuivert. Gemiddeld een paar keer per jaar wordt het beekwater licht vervuild door riooloverstorten stroomopwaarts. Het rietveld moet dus de waterkwaliteit verbeteren.

Het waterschap richt het gebied opnieuw in, onder meer door het Oude Diep weer te laten kronkelen. Door de loop van de beek te herstellen kan in natte perioden meer water worden geborgen, zodat de kans op wateroverlast in de omliggende gebieden vermindert. De oude gekanaliseerde loop blijft liggen ten behoeve van de landbouw.

In het gebied komen wandelpaden. Het wordt geen grootschalig recreatiegebied, maar is vooral bedoeld als ‘uitloopgebied’ voor de Fluitenbergers en de inwoners van de wijk De Weide. De uiteindelijke bestemming van het gebied is natuur.
Provincie:
Tag(s):