zaterdag, 21. juli 2007 - 10:32

Rijkswaterstaat zet tankschepen in voor opvang vervuild bluswater

Wijk bij Duurstede

Rijkswaterstaat heeft in Wijk bij Duurstede een drietal tankschepen beschikbaar gesteld om overtollig bluswater tijdelijk op te kunnen vangen. Na een grote brand die afgelopen dinsdag en woensdag woedde bij recyclingbedrijf Jacomij Metalen in Wijk bij Duurstede is een grote hoeveelheid vervuild bluswater in de omliggende watergangen achtergebleven. Ook is een deel van het bluswater (9000 kubieke meter) in het Amsterdam-Rijnkanaal terechtgekomen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft uit voorzorg de watergangen rond het bedrijf afgesloten.

De komende dagen wordt er veel neerslag verwacht. Het Waterschap wil voorkomen dat het vervuilde bluswater zich hierdoor verder verspreidt in het gebied. Daarom heeft het Waterschap uit voorzorg met Rijkswaterstaat afgesproken dat Rijkswaterstaat tankschepen beschikbaar stelt als noodopvang. Door het vervuilde bluswater hierin te pompen wordt verdere verspreiding over de omgeving voorkomen.

Watermonsters zijn onderzocht door het RIZA waaruit bleek dat het bluswater is vervuild. De precieze samenstelling van de vervuiling is nog niet bekend. Donderdagnacht is gestart met het overpompen van vervuild bluswater uit de watergangen in tankschepen. In een later stadium wordt bekeken waar het tijdelijk in tankers opgeslagen water gezuiverd kan worden. Het is nog niet duidelijk hoe lang de werkzaamheden in beslag gaan nemen. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het scheepvaartverkeer.
Provincie:
Tag(s):