woensdag, 3. oktober 2007 - 21:19

Samenleving eist harde aanpak hufterigheid

De Nederlandse samenleving heeft haar buik vol van ´hufterig Holland´. Dat blijkt uit een marktonderzoek onder 1.970 panelleden van online onderzoeksbureau Multiscope. Bijna 30% van de ondervraagden geeft te kennen Nederland binnen 10 jaar te ontvluchten als zij daartoe de kans zien. Bijna 80% van de ondervraagden is het eens met de stelling dat asociaal gedrag in de afgelopen vijf jaar is toegenomen.

Gebrek aan opvoeding wordt door 61% gezien als de nummer 1 reden voor het afglijden van de maatschappij. Daarnaast worden een gebrek aan duidelijke grenzen (35%) en een gebrek aan harde maatregelen (34%) vaak genoemd. Ook het toenemende individualisme (33%) is volgens veel ondervraagden een belangrijke oorzaak.

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de belangrijkste ergernissen van Nederlanders op het gebied van overlast, verkeersovertredingen, vervuiling en onbeleefd gedrag. De top 10 van ergernissen is als volgt:
De Nederlander is geen held in het bieden van een weerwoord tegen asociaal gedrag. Gevraagd naar de maatregelen die men neemt, geeft zo'n 34% te kennen juist situaties te mijden waarin men geconfronteerd wordt met asociaal gedrag. Daarnaast zegt nog eens 29% geen maatregelen te nemen. Een kleine 20% probeert invloed uit te oefenen door het uitbrengen van een zogenaamde ´proteststem´. Een minderheid (32%) zegt actief in te grijpen waar het kan1.

De ondervraagden zijn duidelijk voorstander van een harde lijn bij de aanpak van asociaal gedrag. Een ruime meerderheid (83%) denkt dat de verloedering van de samenleving een oplosbaar probleem is. Als mogelijke oplossingen worden een strengere rechtshandhaving (45%), lik op stuk beleid (42%) en hogere straffen of boetes (41%) vaak genoemd. Daarnaast wil 34% dat de pakkans wordt vergroot.

Bijna de helft (49%) van de ondervraagden is het bovendien eens met de stelling dat de Nederlandse politie een voorbeeld zou kunnen nemen aan het strenge optreden van de Guardia Civil in Spanje of de Carabinieri in Italië.
Categorie:
Tag(s):