zaterdag, 19. mei 2007 - 9:36

Schokland wordt officieel op de kaart gezet

Doordat het college van B& W heeft ingestemd met de uitvoering van het project ‘Schokland op de Kaart’, staat Schokland binnenkort letterlijk en figuurlijk als aparte woonkern op de kaart. Het gevolg hiervan is dat de bewoners op Schokland (vier woonadressen) en de exploitanten van het restaurant, het museum en Lichtwachter een adreswijziging krijgen.

Schokland zal apart in het telefoonboek worden vermeld, het postrayon zal wijzigen van Ens in Schokland en er zullen komborden worden geplaatst.

Doel van ‘Schokland op de Kaart’ is om de positie van het voormalige eiland Schokland te verbeteren. Door Schokland beter vindbaar te maken, hoopt de stuurgroep Schokland, waarin de gemeente Noordoospolder als een van de gebiedspartners is vertegenwoordigd, een impuls te geven aan recreatie en toerisme in het gebied.
Provincie:
Tag(s):