dinsdag, 4. december 2007 - 18:30

Short Stay moet verhuur woonruimte tijdelijke werknemers makkelijker maken

Amsterdam

Het college van B&W van Amsterdam heeft op 4 december het beleid voor short stay vastgesteld. Hiermee wordt de verhuur van woonruimte voor kort verblijf aan (buitenlandse) werknemers bedoeld.

Het nieuwe beleid maakt het mogelijk om woningen voor dit doel te onttrekken aan de woningvoorraad. Het aanbieden van dergelijke woonruimte is van belang voor de (inter-)nationale economische positie van Amsterdam.

Wethouder Asscher liet weten dat als de stad de ambitie heeft om in de top 5 van de Europese vestigingssteden te staan dat een goede regeling voor short stay verblijf een noodzakelijke voorwaarde is. De belangrijkste onderdelen van het short stay beleid zijn onder andere dat het alleen mogelijk is voor woningen met een huur boven de liberalisatiegrens (huur boven € 621,78), Short stay is mogelijk voor een verblijf van minimaal één week.

Deze ondergrens maakt duidelijk dat short stay iets anders is dan een toeristisch verblijf en maximaal 10% van de geliberaliseerde huurwoningen in de stad kunnen worden onttrokken voor short stay. Daarnaast komt er een stedelijk quotum voor 825 woningen. Dit aantal is gebaseerd op een analyse van vraag en aanbod en de woningen kunnen maximaal vijf jaar aan de woningvoorraad worden onttrokken voor short stay. Verlenging is wel mogelijk.

Het beleid voor short stay geeft antwoord op eerder ingediende moties in de gemeenteraad. De uitvoering van het beleid ligt bij de stadsdelen. Tot 6 februari is inspraak mogelijk en vervolgens wordt het plan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):